Organizace JPO

Kategorie JPO

Jednotka požární ochrany Petrovice je zařazena do kategorie jednotek požární ochrany jako JPO III, která zabezpečuje výjezdy jak v katastru obce tak i mimo tento katastr na vyzvání Krajského operačního střediska Brno. Je složena z členů, kteří tuto činnost vykonávají ve svém volném čase a bez finančních nároků. Organizační řízení jednotky je podřízeno požadavku na zabezpečení výjezdu jednotky do 5 min. po vyhlášení poplachu.

Základní členění

Jednotka požární ochrany je organizační složkou Obce Petrovice zařazenou v organizační struktuře obecního úřadu Petrovice. Pro činnost je do jednotky zařazeno v součastné době 12 hasičů. Pro všechny členy jednotky je tato činnost dobrovolná ( prováděna na základě smlouvy mezi každým členem a Obcí Petrovice ) . Složení jednotky je velitel jednotky,dva velitelé družstev, čtyři strojníci a dvanáct hasičů.Všichni velitelé a strojníci musí absolvovat před nástupem do jednotky školení v Odborném učilišti požární ochrany Brno v délce čtyřiceti hodin a složit závěrečné zkoušky. Ostatní hasiči musí procházet pravidelně různými školeními ( např. motorové pily, dýchací technika atd. ). Dále jednotku tvoří požární technika a věcné prostředky požární ochrany.


Velitel Jednotky   

clen_03.jpg
Vintr Jaroslav


Velitel družstva 
Skoták Roman
Žižan Michal  +  strojník

Strojník                 
Kubík František
Vintr Jiří
Matuška Tomáš
Keprt Tomáš
Stloukal Michal

Členové 
Vintr Pavel  Ing
Nečas Radek
Nejezchleb Martin
Skotáková Kateřina
Vintrová Alena

Aktualizace složení členů  1.1.2018

Kontaktní informace

Kontaktní informace

 

Fotogalerie

photogallery_next (1K)
photogallery_image13.jpeg

náhodné foto

 

Poslední aktualizace: 11.01.2019 v 15:01      

© 2008    Hasiči Petrovice     |    design: Origine